Rahoittaa

Vaihtuvakorkoinen yksikkö

Vaihtuvakorkoinen yhteisö (VIE) on oikeushenkilö, jossa sijoittajalla on määräysvalta, vaikka sillä ei ole enemmistöä osakkeista. VIE: llä on seuraavat ominaisuudet:

  • Yhteisön oma pääoma ei riitä tukemaan sen toimintaa

  • Jäännösomistajat eivät hallitse VIE: tä

  • Jäännösomistajat on suojattu tavallisesti omistukseen liittyviltä voitoilta ja tappioilta

Jos sijoittaja on tällaisen yhteisön ensisijainen edunsaaja, sijoittajan on konsolidoitava tilinpäätös VIE: n tilinpäätökseen. Ensisijainen edunsaaja on se, joka voi ohjata VIE: n merkittävimpiä taloudellisia toimintoja.

Vaihtuvakorkoisia yhteisöjä käytetään erityisyhtiöinä tiettyjen investointien rahoittamiseksi ilman, että emoyritykselle aiheutuu tappioriski.