Rahoittaa

Käyttöomaisuuden kirjanpitäjän toimenkuva

Sijainti Kuvaus: Kiinteän omaisuuden kirjanpitäjä

Perustoiminto: Käyttöomaisuuden kirjanpitäjän asema on vastuussa uusien hankittujen (sekä aineellisten että aineettomien) käyttöomaisuuden kustannusten kirjaamisesta, olemassa olevan käyttöomaisuuden seurannasta, poistojen kirjaamisesta ja käyttöomaisuuden myynnin kirjanpidosta.

Päävastuu:

 1. Luoda ja valvoa valvonta-, menettely- ja lomakejärjestelmää käyttöomaisuuden kirjaamiseksi.

 2. Suosittele johdolle käyttöomaisuuteen liittyvien kirjanpitokäytäntöjen päivityksiä.

 3. Määritä tunnistenumerot käyttöomaisuuteen.

 4. Kirjaa käyttöomaisuuden hankinnat ja luovutukset kirjanpitojärjestelmään.

 5. Seuraa projektikustannusten kokoamista käyttöomaisuustileille ja sulje nämä tilit, kun niihin liittyvät projektit on saatu päätökseen.

 6. Yhdistä käyttöomaisuuden tytäryhtiön kirjanpidon saldo pääkirjan yhteenvetotason tilille.

 7. Laske kaikkien käyttöomaisuushyödykkeiden poistot.

 8. Tarkastele ja päivitä käyttöomaisuuden ja kertyneiden poistojen yksityiskohtainen aikataulu.

 9. Laske niiden käyttöomaisuushyödykkeiden eläkevastuut, joihin ARO: ta sovelletaan.

 10. Tutki käyttöomaisuuden mahdollista vanhentumista.

 11. Suorita säännöllisiä arvioita aineettomista hyödykkeistä.

 12. Suorita säännölliset käyttöomaisuuden fyysiset laskelmat.

 13. Suosittele johdolle, pitäisikö käyttöomaisuus hävittää.

 14. Suorita käyttöomaisuuteen liittyviä analyyseja johdon pyynnöstä.

 15. Valmista käyttöomaisuuteen liittyviä tarkastusaikatauluja ja avusta tilintarkastajia heidän tiedusteluissaan.

 16. Valmista kiinteistöveroilmoitukset.

 17. Edustaa yritystä kaikissa hallituksen suorittamissa tarkastuksissa, joihin liittyy käyttöomaisuutta.

 18. Seuraa yrityksen käyttöomaisuusmenoja verrattuna pääoman budjettiin ja hallinnointilupiin.

Halutut pätevyydet: Yli 3 vuoden kokemus käyttöomaisuuden kirjanpidosta. Kandidaatin tutkinto kirjanpidossa mieluummin. Sen on oltava suunnattu yksityiskohtiin.

Valvoo: Ei mitään