Rahoittaa

Yhteiset kustannukset

Yleinen hinta on kustannus, joka ei johdu tietystä kustannusobjektista, kuten tuotteesta tai prosessista. Esimerkiksi tuotantolaitoksen vuokrakustannukset eivät liity suoraan mihinkään yksittäiseen tuotantoyksikköön, joka valmistetaan kyseisessä laitoksessa, joten sitä pidetään yhteisinä kustannuksina. Kun tuotantoprosessiin liittyy yhteisiä kustannuksia, ne sisällytetään tehtaan yleiskustannuksiin ja kohdennetaan tuotetuille yksiköille. Kun hallinnollisiin toimintoihin liittyy yhteinen kustannus, ne kirjataan kuluiksi syntymishetkellä.