Rahoittaa

Poistoerojen ja kertyneiden poistojen välinen ero

Poistot ovat jaksoittaisia ​​poistoja, jotka yritys ottaa varoistaan ​​kullakin raportointikaudella. Kertyneet poistot ovat tämän poiston kumulatiivinen määrä, joka on kasautunut kunkin omaisuuserän poistojen aloittamisen jälkeen. Seuraavat erot koskevat kahta käsitettä:

  • Poistot syntyvät tuloslaskelmassa, kun taas kertyneet poistot näkyvät taseessa.
  • Poistot kulu -tilin saldo on veloitus, kun taas kertyneen poistotilin saldo on hyvitys.
  • Poistot ovat erillinen ja itsenäinen rivi tuloslaskelmassa, kun taas kertyneet poistot paritetaan ja tasoitetaan käyttöomaisuuserän kanssa.
  • Omaisuuserän poistomenot pysäytetään, kun omaisuuserä myydään, kun taas kertyneet poistot kumotaan, kun omaisuuserä myydään.