Rahoittaa

Toimintaperusta

Toimintaperusta on mitattu toiminta, jota käytetään yleiskustannusten allokoinnissa. Esimerkiksi raportointijakson aikana käytettyjen konetuntien määrä on kohtuullinen toiminta, jota käytetään perustana konekustannusten kohdistamiselle tuotetuille yksiköille. Tai tuotantoalueella kulutettujen työtuntien määrää voidaan käyttää perustana jakamalla välilliset työvoimakustannukset tuotettuihin yksiköihin. Monimutkaisempi allokaatiojärjestelmä saattaa käyttää useita toimintaperusteita.