Rahoittaa

Myöntämiskustannukset

Liikkeeseenlaskukustannukset ovat menoja, jotka liittyvät velkapapereiden ja oman pääoman ehtoisten arvopapereiden merkintään ja liikkeeseenlaskuun. Liikkeeseenlaskukustannukset sisältävät seuraavat:

  • Tarkastusmaksut
  • Sijoituspankkipalkkiot
  • Lakimaksut
  • Markkinointikulut
  • Securities and Exchange Commissionin (SEC) rekisteröintimaksut

Liikkeeseenlaskukustannukset eivät sisällä menoja, jotka julkisen yrityksen on jatkuvasti suoritettava, kuten valvontatarkastukset, vuotuiset tilinpäätöstarkastukset, neljännesvuosittaiset tarkastelut, pörssimaksut tai käynnissä olevat SEC-arkistot.