Rahoittaa

Näytteenoton riski

Otokseen kuulumaton riski sisältää kaikki muut tarkastusriskit kuin otantariskit. Tai, toisin sanoen, otokseen kuulumaton riski on todennäköisyys päästä virheelliseen johtopäätökseen huolimatta oikean otoksen valitsemisesta. Esimerkkejä otokseen kuulumattomasta riskistä ovat:

  • Sopimattomien tarkastusmenettelyjen soveltaminen

  • Olennaisen väärennöksen havaitsematta jättäminen

  • Tarkastustestien tulosten virheellinen tulkinta

Tarkastuksen suunnittelun ja tarkastelun korkea taso voi minimoida otokseen kuulumattoman riskin määrän.