Rahoittaa

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset arvopaperit

Eräpäivään asti pidetty sijoitus on johdannaisvaroihin kuulumaton rahoitusvara, jolla on joko kiinteitä tai määritettävissä olevia maksuja ja kiinteä maturiteetti ja jota yhteisöllä on sekä kyky että aikomus pitää eräpäivään saakka. Eräpäivään asti pidetty luokitus ei sisällä rahoitusvaroja, jotka yhteisö määrittelee käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi, myytävissä oleviksi tai lainoiksi tai saamisiksi. Yleisimmät eräpäivään asti pidettävät arvopaperit ovat joukkovelkakirjat ja muut velkapaperit. Kantaosakkeita ja etuoikeutettuja osakkeita ei luokitella eräpäivään asti pidettäviksi arvopapereiksi, koska niillä ei ole eräpäiviä, joten niitä ei voida pitää eräpäivään saakka.

Yhteisö ei voi luokitella rahoitusvaroja eräpäivään asti pidettäviksi, jos se on myynyt tai luokittanut yli merkityksettömän määrän eräpäivään asti pidettyjä sijoituksia ennen maturiteettia kuluvan tilikauden tai kahden edellisen vuoden aikana. Pohjimmiltaan oletuksena on, että tällainen organisaatio ei kykene pitämään sijoitusta eräpäiväänsä saakka. Tämä rajoitus ei sisällä uudelleenluokituksia, jotka olivat niin lähellä maturiteettia tai omaisuuserän ostopäivää, että markkinakoron muutokset eivät olisi vaikuttaneet merkittävästi omaisuuserän käypään arvoon, tai sellaisia, joille yhteisö oli jo kerännyt olennaisesti kaiken alkuperäisen pääoman, tai ne, jotka johtuvat yksittäisestä tapahtumasta, jota yhteisö ei voi valvoa.

Eräpäivään asti pidettävän sijoituksen hankintamenoa ei oikaista käypään arvoon pitoajanjakson aikana; ei ole mitään syytä tehdä niin, koska (kuten nimestä käy ilmi) haltija aikoo säilyttää omistuksensa sijoituksen eräpäivään saakka, jolloin sijoituksen nimellisarvo lunastetaan.

Tässä mainitut selitykset ja säännöt on kuvattu kansainvälisten tilinpäätösstandardien puitteissa.

Samankaltaiset ehdot

Eräpäivään asti pidetty sijoitus tunnetaan myös eräpäivään asti pidettävänä arvopaperina.