Rahoittaa

Irrotettava optioiden kirjanpito

Katsaus irrotettavan optioiden kirjanpitoon

Kun irrotettavia optiotodistuksia annetaan, kohdennetaan irrotettavien optiotodistusten sisältävän velkainstrumentin myynnistä saadut tuotot näiden kahden erän kesken niiden vapaasti voimassa olevien suhteellisten käypien arvojen perusteella liikkeeseenlaskupäivänä. Kohdista optio-oikeuksille osoitettu tuotto maksettuun pääomaan ja loput velkainstrumenttiin.

Esimerkki irrotettavan optioiden kirjanpidosta

Hostetler Corporation laskee liikkeeseen miljoonan dollarin vaihtovelkakirjalainan, joka sisältää 200 000 irrotettavaa optiota. Vaihtovelkakirjalainan käypä arvo ilman optiotodistuksia on 900 000 dollaria ja irrotettavien optioiden käypä arvo 300 000 dollaria ilman velkaa. Suhteellisten käypien arvojensa perusteella Hostetler osoittaa velalle 750 000 dollaria (laskettu 900 000 ÷ (900 000 + 300 000 dollaria)) ja 250 000 dollaria irrotettaville optioille (laskettu 300 000 ÷ (900 000 + 300 000) dollaria). Tuloksena oleva päiväkirjamerkintä on: