Rahoittaa

Osakkeenomistajien kokonaistuotto

Osakkeenomistajien kokonaistuotto on voitto, joka syntyy kaikista osakkeiden myyntivoitoista ja osingoista pitoajanjaksolla. Sijoittajat käyttävät tätä toimenpidettä määrittääkseen osakkeidensa tuottamat voitot. Kaavan osakkeen kokonaistuottoon (vuosittain) on:

(Loppu osakekurssi - alkuhinta) + Kaikkien mittausjakson aikana saatujen osinkojen summa

= Osakkeenomistajien kokonaistuotto

Kokonaistuotto voidaan sitten jakaa alkuperäisellä ostohinnalla, jotta saadaan osakkeenomistajien kokonaistuottoprosentti.

Tätä mittausta voidaan vääristää huomattavasti, jos osakkeenomistajalla on määräysvalta liiketoiminnassa. Jos näin on ja yhtiö myydään, osakkeenomistajalle maksetaan todennäköisesti valvontapreemia vastineeksi luopumisesta yhteisön hallinnasta.

Esimerkki osakkeenomistajien kokonaistuotosta

Sijoittaja ostaa Albatross Flight Systemsin osakkeita hintaan 15,00 dollaria osakkeelta. Vuotta myöhemmin osakkeiden markkina-arvo on 17,00 dollaria, ja sijoittaja on saanut useita osinkoja yhteensä 1,50 dollaria. Näiden tietojen perusteella osakkeenomistajien kokonaistuotto on:

(17,00 dollaria osakkeen lopullinen hinta - 15,00 dollarin osakkeen alkuhinta) + 1,50 dollaria saadut osingot

= 3,50 dollaria osakkeenomistajien kokonaistuotto

Alkuperäisen 15,00 dollarin ostohinnan perusteella osakkeenomistajien kokonaistuotto on 23,3%.