Rahoittaa

Oikea tili

Oikea tili on tili, joka säilyttää ja siirtää loppusaldonsa vuoden lopussa. Näistä määristä tulee sitten seuraavan jakson alkuerät. Taseen alueet, joilta reaalitilit löytyvät, ovat varat, velat ja oma pääoma. Esimerkkejä todellisista tileistä ovat:

  • Käteinen raha

  • Myyntisaamiset

  • Käyttöomaisuus

  • Ostovelat

  • Kertyneet voittovarat

Reaalitileihin sisältyvät myös vasta-ainevarallisuus-, vastuusitoumukset- ja vasta-ainetilit, koska nämä tilit säilyttävät saldonsa kuluvan tilikauden jälkeen.

Reaalitilejä ei ole lueteltu tuloslaskelmassa. Kaikki tuloslaskelmassa luetellut tulot, menot, voitot ja tappiot (tunnetaan nimellis- tai väliaikaisina tileinä) saldot huuhdellaan kertyneisiin voittovaroihin jokaisen tilikauden lopussa, jolloin näiden tilien alkuerät ovat nolla. seuraavan varainhoitovuoden alusta. Koska kertyneet voitot ovat todellinen tili, tämä tarkoittaa, että kaikkien nimellistilien saldot siirretään lopulta reaalitilille.

Tilintarkastajat tarkastavat säännöllisesti todellisten tilien sisällön osana tarkastusmenettelyjään.

Samankaltaiset ehdot

Todelliset tilit tunnetaan myös pysyvinä tileinä.