Rahoittaa

Uudelleenarvostusylijäämä

Uudelleenarvostusylijäämä on oman pääoman tili, johon tallennetaan kaikki käyttöomaisuuden arvon nousevat muutokset. Jos uudelleenarvostettu omaisuus luovutetaan myöhemmin liiketoiminnasta, jäljellä oleva uudelleenarvostusylijäämä hyvitetään yhteisön kertyneiden voittojen tilille.

Tätä ylijäämää käytetään vain, kun organisaatio luo tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti. Yritykselle, joka käyttää yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita, ei sallita uudelleenarvostusylijäämää.