Rahoittaa

Kerrytettävä määrä

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myyntihinnoilla tai sen käyttöarvo, kumpi on suurempi. Käyttöarvo tarkoittaa omaisuuserästä odotettavissa olevien tulevien kassavirtojen nykyarvoa. Siten käsite keskittyy olennaisesti suurimpaan arvoon, joka omaisuuserästä voidaan saada joko myymällä tai käyttämällä sitä. Kerrytettävissä olevan rahan käsitettä käytetään kansainvälisen tilinpäätösstandardin puitteissa.