Rahoittaa

LIFO-vaatimustenmukaisuuden säännön määritelmä

LIFO-vaatimustenmukaisuussääntö edellyttää, että jos verotettavan tulon muodostamiseen käytetään LIFO-kustannusmenetelmää, sitä on käytettävä myös tilinpäätöksessä. Säännön tarkoituksena on estää organisaatioita käyttämästä LIFO-kirjanpitoa verotettavan tulonsa määrän vähentämiseksi samalla kun käytetään erilaista varastokustannusmenetelmää (kuten FIFO) saadakseen korkeamman tuloluvun tilinpäätöksessään.

Vaatimustenmukaisuussäännön kielteinen vaikutus on se, että organisaatiot, jotka päättävät käyttää LIFO: ta, ilmoittavat lainanantajilleen, sijoittajilleen ja velkojilleen olennaisilta osin alhaisemmat taloudelliset tulokset kuin todellisuudessa. Tämä voi johtaa yrityksen markkina-arvon alenemiseen ja mahdollisesti luotonantajien ja luotonantajien epäämiseen.

Sääntö on pyrkinyt vähentämään LIFO-menetelmän käyttöönottoa yrityksissä.