Rahoittaa

Tilianalyysi

Tilianalyysi sisältää tilin sisältävien yksityiskohtaisten rivikohtien tarkastelun. Tilianalyysi on erityisen yleistä niiden taseeseen sisältyvien tilien osalta, koska nämä ovat reaalitilejä, joiden saldot jatkuvat vuodesta toiseen. Ilman asianmukaista tilianalyysiä näillä tileillä on taipumusta kerätä määriä, jotka olisi pitänyt puhdistaa jossain vaiheessa aiemmin. Jos yrityksen ulkopuoliset tilintarkastajat havaitsevat nämä ongelmat tarkastuksen aikana, he vaativat ilmoitettujen erien poistamista, mikä johtaa odottamattomiin tulojen laskuihin. Näiden joukkovähennysten estämiseksi paras käytäntö on tutkia tasetilien sisältö säännöllisesti koko vuoden ajan. Suurempia tilejä voidaan tarkistaa kuukausittain, kun taas pienempiä tilejä voidaan tarkistaa vain kerran neljännesvuosittain.

Tilianalyysi voidaan tehdä myös nimellistileillä, jotka sisältävät tuloslaskelman. Nämä tilit kuitenkin poistetaan kertyneistä voittovaroista jokaisen tilikauden lopussa, joten epätavallisten erien kertyminen näille tileille on vähäistä. Tällaisen analyysin tyypillinen tulos on myös vain se, että tulo- tai kulukirjaus on kirjattu väärälle tulo- tai kulutilille; seurauksena olevan erän siirtymisellä eri tilille ei ole nettovaikutusta yhteisön ilmoittamaan voittoon tai tappioon. Tili-analyysi on siis kannattavinta tasetileillä.

Hyvä tapa suorittaa tilianalyysi on eritellä tilin sisältö yhteen sähköisen laskentataulukon taulukkoon ja määrittää kuukauden lopetuspäivä tälle laskentataulukon sivulle. Yhdistä laskentataulukon tiedot tilin saldoon. Kun seuraava tilianalyysi on tehty samalle tilille, kopioi laskentataulukon sisältö uuteen laskentataulukkoon, merkitse sivulle uusi kuukauden lopetuspäivä ja sovita tili uudelleen. Kun valitset tämän lähestymistavan, pidät kirjaa tilin sisällöstä kuukausittain niin kauan kuin haluat. Tästä on hyötyä historiallisten kirjanpitokysymysten tutkimiseen, ja sitä voidaan käyttää vastaamaan tilintarkastajien kysymyksiin tilikauden päättymisen jälkeen.

Tilianalyysin lisäetuna on, että tarkastuksia tekevä henkilö saattaa havaita epätavallisia menoja ja saattaa ne johdon tietoon. Tämä voi johtaa tiettyjen kulujen eliminointiin tai ehkä tunnistaa liiketoimintaa vastaan ​​tehdyt petokset. Tilisaldojen tarkastelu trendiviivalla viime vuosina on hyvä tapa havaita nämä poikkeamat.

Kustannuslaskennassa tilin analyysitermiä käytetään myös tilin kiinteiden ja muuttuvien kustannusten komponenttien määrittämiseen, mikä on hyödyllistä maksumarginaalin analysoinnissa ja joustavien budjettien muodostamisessa.