Rahoittaa

Kumppanuusartikkelit

Kumppanuusartikkelit sisältyvät viralliseen sopimukseen liike-elämän osallistujien välillä, jotka haluavat yhdistää pääoman ja työvoiman. Artikkelit voivat käsitellä useita aiheita, kuten:

  • Kummankin osapuolen suorittamien pääomamaksujen määrä

  • Olosuhteet, joissa väitteet voidaan saattaa välimiesmenettelyyn

  • Olosuhteet, joissa kumppanit voidaan karkottaa

  • Olosuhteet, joissa kumppanuusosuudet voidaan myydä tai siirtää

  • Kullekin kumppanille osoitetut tehtävät

  • Kumppanuuden ensisijainen toimipaikka

  • Liiketoimintayksikön nimi

  • Kullekin kumppanille jaettavien voittojen ja tappioiden suhde