Rahoittaa

Tuotteiden rahoitusjärjestelyjen kirjanpito

Joissakin tapauksissa varastojen myynti on itse asiassa tuoterahoitusjärjestely. Kauppa on todennäköisesti rahoitusjärjestely missä tahansa seuraavista tilanteista:

  • Myyjä sitoutuu ostamaan juuri myymänsä tuotteen tai olennaisesti samanlaisen yksikön.

  • Myyjä sitoutuu siihen, että kolmas osapuoli ostaa tuotteen, ja sitoutuu ostamaan sen kolmannelta osapuolelta.

  • Myyjä valvoo myydyn tuotteen hävittämistä jommassakummassa edellä mainituista tilanteista.

Myyjän mahdollisuus hankkia vaihto-omaisuus on sama kuin sitoutuminen ostamaan myymänsä tuotteet, jos optiosta ei käytetä seuraamusta. Sama kohtelu koskee myyntioptiota, jota jälleenmyyjä voi käyttää myyjää vastaan.

Tuoterahoitusjärjestely on todennäköisempi, kun jälleenmyyntihintatakuu on olemassa, jolloin alkuperäinen myyjä sitoutuu maksamaan mahdolliset alijäämät jälleenmyyjälle myymänsä hinnan ja hinnan välillä, jolla jälleenmyyjä myi kolmannelle osapuolelle.

Tuoterahoitusjärjestelyn kirjanpitokäsittelyssä sitä pidetään lainajärjestelynä eikä myyntitapahtumana. Siksi ”myyjä” ilmoittaa edelleen omistuksestaan ​​”myydystä” omaisuuserästä sekä vastuun takaisinostovelvoitteestaan. Takaisinostovelvoitteen kirjanpidossa on kaksi muunnelmaa:

  • Ensisijainen ostaja. Jos myyjä sitoutuu ostamaan tuotteen, se kirjaa takaisinostovelvollisuuden heti saatuaan alkuperäisen rahoitustapahtuman tuotot.

  • Toissijainen ostaja. Jos kolmas osapuoli on sitoutunut ostamaan tuotteen, myyjä kirjaa takaisinostovelvollisuuden heti, kun kolmas osapuoli on ostanut tuotteen.

Lisäksi myyjälle kertyvät ostajalle mahdollisesti aiheutuvat rahoitus- ja hallussapitokustannukset. Seuraava esimerkki kuvaa käsitettä.

Esimerkki tuoterahoitusjärjestelystä

Armadillo Industries tekee liiketoimen, jossa toinen yhteisö on laillisesti perustettu nimellä ArmaLoan, hyväksyy Armadillolta saatavan inventaarion ainoaksi omaisuudeksi ja käyttää sitä sitten vakuudeksi lainan hankkimiseksi, jonka varat se sitten siirtää Armadillolle. Osana järjestelyä Armadillo maksaa varastojen varastointikustannukset ArmaLoanin puolesta sekä inventaarion korot, jotka vastaavat ArmaLoanin pankkirahoituksesta maksamia korkokuluja. Armadillo suostuu ostamaan varaston takaisin vuoden kuluessa, kun lainasopimus päättyy.