Rahoittaa

Käännöksen altistuminen

Muuntoerotus on riski siitä, että valuuttakurssimuutokset aiheuttavat tappioita liiketoimista tai taseesta. Nämä tappiot voivat syntyä, kun yrityksellä on ulkomaanvaluutassa määräytyviä varoja, velkoja, omaa pääomaa tai tuloja ja sen on muunnettava ne takaisin kotivaluutakseen. Käännös vaaditaan tilinpäätösstandardien mukaisesti konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

Käännösaltistus on yleisintä kahdessa tilanteessa. Yksi on, kun yrityksellä on tytäryhtiöitä muissa maissa, ja toinen on, kun yritys harjoittaa merkittäviä myyntitapahtumia muissa maissa. Molemmissa tapauksissa on olemassa riski, että sovellettavien valuuttakurssien epäsuotuisa muutos voi aiheuttaa tappiota raportoivan yhteisön kirjanpidossa. Nämä yritykset voivat harjoittaa suojaustoimia vähentääkseen translaatioriskiä.

Muuntoeroa kutsutaan myös kirjanpidolliseksi vastuiksi.