Rahoittaa

Ajoittaa

Aikataulu on todistusasiakirja, joka tarjoaa lisätietoja tai todisteita ensisijaisessa asiakirjassa mainituista tiedoista. Liiketoiminnassa aikatauluja tarvitaan, jotta voidaan todistaa pääkirjassa ilmoitetut loppusaldot sekä antaa lisätietoja sopimuksista. Esimerkkejä aikatauluista ovat:

  • Luettelo ikääntyneistä ostovelkakirjoista

  • Luettelo vanhentuneista myyntisaamisista

  • Kaikkien käyttöomaisuuserien ja niihin liittyvien kertyneiden poistojen erittely

  • Kaikkien varastojen ja niihin liittyvien kustannusten erittely

Aikataulu on myös projektin aikajana. Esimerkiksi aikataulu näyttää rakennushankkeen loppuun saattamiseen tarvittavat toimet, tehtävänmääritykset, tehtävien odotetut kestot ja saavutetut välitavoitteet.