Rahoittaa

Toimistolaitteet

Toimistolaitteet on käyttöomaisuustili, johon tallennetaan toimistolaitteiden hankintamenot. Tämä tili on luokiteltu pitkäaikaiseen omaisuuserätiliin, koska siihen kirjattujen omaisuuseräkustannusten odotetaan olevan yli vuoden ajan.

Esimerkkejä toimistolaitteista ovat kopiokoneet, faksit, tietokoneet ja tulostimet.