Rahoittaa

Eroraha

Eroraha on työnantajan työntekijälle maksama korvaus, joka aiheutuu henkilön poistumisesta yrityksestä. Irtisanomiskorvauksen määrä on tyypillisesti määritelty työntekijän käsikirjassa, joten se vaihtelee huomattavasti toimialoittain. Esimerkiksi yritys voi tarjota viikon palkkaa jokaisesta työskentelyvuodesta. Irtisanomiskorvauksen myöntämistä koskeva sopimus voi olla rajoitettu työntekijän lähtöolosuhteista riippuen. Se voidaan maksaa esimerkiksi lomautuksen yhteydessä, mutta sitä ei makseta, jos henkilö erotetaan syystä. Eräs syy irtisanomiskorvauksen myöntämiseen on se, että se parantaa suhteita paikallisyhteisöön ja suureen yleisöön, mikä saattaa näyttää epäterävältä työntekijöiden lomautukselle ilman korvausta.

Erokorvaus voidaan sisällyttää erorakenteeseen, joka sisältää myös uudelleenkoulutusta ja laajemman pääsyn sairausvakuutukseen.