Rahoittaa

Harkinnan määritelmä

Vastike on maksu, jonka osapuoli suorittaa toiselle vastineeksi arvon palauttamisesta. Sen on oltava arvokas molemmille liiketointa tekeville osapuolille. Useita esimerkkejä harkinnasta ovat seuraavat:

  • Yrityksen osakkeiden saaminen vastikkeeksi maksamattomien palvelujen tarjoamisesta.

  • Ajoneuvon omistusoikeuden antaminen vastineeksi oikeudellisista palveluista.

  • Käteisen maksaminen vastikkeeksi kiinteistöjen osto-oikeudesta.

  • Lainan myöntäminen vastineeksi lupa pääoman takaisinmaksusta korkoineen.

Jos arvokas vastike ei ole osa sopimusta, sopimus voidaan julistaa pätemättömäksi.