Rahoittaa

Edeltäjän tilintarkastaja

Edeltävä tilintarkastaja on tilintarkastaja, joka on suorittanut asiakkaan tilintarkastuksen aikaisempina ajanjaksoina, mutta joka ei enää tee sitä. Tämä tilanne syntyy missä tahansa seuraavista olosuhteista:

  • Asiakas on ilmoittanut tilintarkastajalle, että hänen sopimustaan ​​ei uusita tulevia tarkastuksia varten.

  • Tilintarkastaja on eronnut toimeksiannosta.

  • Tilintarkastaja on kieltäytynyt palaamasta seuraavaan tilintarkastukseen.

  • Tilintarkastaja ei suorittanut aikaisempaa tilintarkastustehtävää.

Kun seuraajan tilintarkastaja nimitetään tilintarkastustoimeksiantoon, seuraaja voi joutua kommunikoimaan edeltäjän tilintarkastajan kanssa useista asioista, jotka sitten sisällytetään seuraajan tilintarkastukseen. Jos on, seuraajan tilintarkastaja tarvitsee asiakkaan luvan keskustellakseen asioista edeltäjän tilintarkastajan kanssa.