Rahoittaa

Online-käsittely

Online-käsittely on tapahtumien jatkuva syöttö tietokonejärjestelmään reaaliajassa. Tämän järjestelmän päinvastainen on eräkäsittely, jossa tapahtumien annetaan kasaantua kasaan asiakirjoja ja syötetään tietokonejärjestelmään eränä.

Verkkokäsittely on tärkeä tekijä tietokoneraporttien käytettävyyden parantamisessa, koska niistä on ajantasaisempaa tietoa. Esimerkiksi varastohenkilöstö voi käyttää online-käsittelyä varaston kohteisiin liitettyjen viivakoodien skannaamiseen dokumentoiden siten näiden tuotteiden liikkumisen varastosta toiseen. Varastoa etsivä henkilö voi sitten luottaa näihin tietoihin varaston nykyisen sijainnin määrittämiseksi. Vanhemmassa eräkäsittelyjärjestelmässä nämä varastonsiirtotapahtumat saatetaan ladata tietokonejärjestelmään vasta seuraavana päivänä - siihen asti järjestelmän tallentamat varastotiedot ovat epätarkkoja.

Työvoiman hyödyntämisen näkökulmasta eräkäsittely voi olla tehokkaampaa kuin online-käsittely, koska työntekijät voivat kyntää useita tapahtumia lyhyessä ajassa. Tietojen reaaliaikaisen tarkkuuden väheneminen tässä ympäristössä tekee kuitenkin eräkäsittelystä pienemmän vaihtoehdon online-käsittelylle.