Rahoittaa

Rahoitusrakenne

Rahoitusrakenne on lyhytaikaisten velkojen, lyhytaikaisten velkojen, pitkäaikaisten velkojen ja oman pääoman sekoitus, jota yritys käyttää varojensa rahoittamiseen. Merkittävä luottaminen velkarahoitukseen antaa osakkeenomistajille mahdollisuuden saavuttaa korkeampi sijoitetun pääoman tuotto, koska liiketoimintaa on vähemmän. Tämä rahoitusrakenne voi kuitenkin olla riskialtista, koska yrityksellä on suuri velka, joka on maksettava. Oligopolina tai monopolina toimiva yritys pystyy parhaiten tukemaan tällaista vipuvaikutteista rahoitusrakennetta, koska sen myynti, voitot ja kassavirrat voidaan luotettavasti ennustaa. Päinvastoin, erittäin kilpailluilla markkinoilla sijaitseva yritys ei voi tukea suurta vipuvaikutusta, koska sillä on epävakaa tulos ja kassavirta, joka voi aiheuttaa sen, että se menettää velanmaksut ja aiheuttaa konkurssin. Viimeksi mainitussa asemassa olevan yrityksen on vääristettävä rahoitusrakennettaan oman pääoman lisäämiseksi, jolle ei ole takaisinmaksuvaatimusta. Näin ollen yksi talousjohtajan kriittisimmistä kysymyksistä on asianmukainen sekoitus velkaa ja pääomaa yrityksen rahoitusrakenteessa.