Rahoittaa

Underlift-asento

Tyhjä tila syntyy, kun organisaatio omistaa osittaisen kiinnostuksen tuotanto-omaisuuteen eikä ota koko osuuttaan tuotetusta öljystä ja kaasusta jaksolla. Tässä tilanteessa tuotetun öljyn ja kaasun jakautumisessa on epätasapainoa, joten yritys kirjaa tuotot sen omistusosuuden perusteella tuotannolla kyseisellä kaudella sekä saatavan öljy- ja kaasupulasta (vajaakäyttötilanne) tai maksettava öljyn ja kaasun ylijäämästä (ylikuormitusasento). Raakaöljyn epätasapainon osalta tämä saaminen tai maksettava osuus voidaan kirjata siihen liittyvillä tuotantokustannuksilla, markkina-arvolla tai todellisilla saaduilla myyntituotoilla. Kaasun epätasapainon osalta SEC on ilmoittanut, että saaminen tai maksettava summa voidaan kirjata alempaan sopimushintaan, nykyiseen markkina-arvoon tai tuotantohetkellä voimassa olevaan hintaan.