Rahoittaa

Konsolidoimaton tytäryhtiö

Konsolidoimaton tytäryritys on tytäryritys, jonka tilinpäätös ei sisälly emoyrityksen konsernitilinpäätökseen. Sen sijaan emoyritys raportoi vain sijoituksensa tytäryritykseen käyttäen pääomaosuusmenetelmää. Tytäryrityksen tilinpäätös ei ole konsolidoitu, kun emoyritys ei käytä määräysvaltaa yhteisössä.