Rahoittaa

Läpinäkyvät markkinat

Läpinäkyvät markkinat syntyvät, kun markkinaosapuolilla on täysi pääsy hintatietoihin. Tässä ympäristössä varat ja velat hinnoitellaan paremmin, koska ostajilla ja myyjillä on täysi tieto liiketoimista. Taloudellista raportointia koskevien sääntöjen tarkoituksena on kannustaa avoimia markkinoita. Tämä pätee erityisesti silloin, kun arvopapereilla käydään julkista kauppaa, koska Arvopaperimarkkinakomissio vaatii näiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoilta korkeaa taloudellista yksityiskohtaa.