Rahoittaa

Myynti

Myynnillä tarkoitetaan yrityksen myymien tavaroiden ja palvelujen määrää raportointikaudella. Rahamääränä ilmaistuna se sijoitetaan tuloslaskelman yläosaan, minkä jälkeen toiminta- ja muut kulut vähennetään tuloslaskelman saavuttamiseksi. Termi voi viitata myös yrityksen myyntiorganisaatioon ja toimintaan, jonka tämä ryhmä harjoittaa asiakkaiden tilausten turvaamiseksi.

Myyntiä kutsutaan myös tuloksi organisaation tuloslaskelmassa.