Rahoittaa

Kuitti- ja maksumenetelmä

Rahavirtaennusteen laatimisessa käytetään kuitti- ja maksumenetelmää. Se on johdettu todellisista ja arvioiduista myyntisaamisista ja veloista. Lähdetiedoilla on suhteellisen lyhyt aikahorisontti, joten menetelmän tarkkuus heikkenee nopeasti muutaman kuukauden ennustamisen jälkeen. Lähitulevaisuudessa tämän menetelmän tulokset voivat olla varsin tarkkoja.