Rahoittaa

Materiaali

Tiedot katsotaan olennaisiksi, kun niiden puuttumisella olisi vaikutusta tilinpäätöksen käyttäjien päätöksiin. Eriä pidetään olennaisina, kun niillä on liiallinen vaikutus raportoituihin voittoihin tai tilinpäätöksen yksittäisiin eriin.

Materiaalilla tarkoitetaan myös raakavarastoa, josta lopputuotteet valmistetaan. Esimerkkejä materiaaleista ovat raaka-aineet, komponentit, alikomponentit ja tuotantotarvikkeet. Pohjimmiltaan kaikki tuotantoprosessin aikana kulutettu voidaan luokitella materiaaliksi.