Rahoittaa

Rajoitettu vastuu

Rajoitettu vastuu on käsite, että sijoittajan riskin koko laajuus on liiketoimintaan tehty sijoitus. Rajoitetun vastuun käsitettä käytettiin yritysten ja kommandiittiyhtiöiden kehittämisessä, joissa sijoittajat voivat menettää vain näihin yhteisöihin tekemiensä sijoitusten määrän. Sijoittajat eivät ole vastuussa näille yhteisöille aiheutuneista tappioista, jotka ylittävät heidän sijoitustensa määrän. Rajoitetun vastuun käsite on erityisen hyödyllinen sellaisten teollisuudenalojen henkilökohtaisten varojen suojaamiseksi, jotka voivat kärsiä merkittävistä tappioista.

Yleisimmin käytetyt yksiköt, jotka eivät käytä rajoitetun vastuun käsitettä, ovat yksityisyritykset ja yksityiset yhtiöt.