Rahoittaa

Kuinka ilmoittaa virheenkorjauksesta

Virhekorjaus on aiemmin julkaistun tilinpäätöksen virheen korjaaminen. Tämä voi olla virhe tilinpäätöksen kirjaamisessa, arvostamisessa, esittämisessä tai esittämisessä, mikä johtuu matemaattisista virheistä, virheistä kirjanpitostandardien soveltamisessa tai tilinpäätöstä laadittaessa olemassa olevien tosiseikkojen valvonnasta. Se ei ole kirjanpidon muutos. Kirjanpitäjän on oikaistava edellisen kauden tilinpäätös, kun virhe korjataan. Oikaisu edellyttää seuraavia toimia:

  • Heijastaa virheen kumulatiivista vaikutusta aikaisempiin kausiin kuin ne esitetään varojen ja velkojen kirjanpitoarvoissa ensimmäisen esitetyn kauden alussa; ja

  • Tee kuittaus oikaisu kyseisen ajanjakson kertyneiden voittojen alkusaldoon. ja

  • Oikaise jokaisen edellisen kauden tilinpäätös virhekorjauksen huomioon ottamiseksi.

Jos tilinpäätös esitetään vain yhdeltä kaudelta, heijastakaa oikaisua kertyneiden voittojen alkusaldoon.