Rahoittaa

Rahaerä

Rahaerä on omaisuuserä tai velka, joka oikeuttaa vastaanottamaan tai toimittamaan joko kiinteän tai määritettävissä olevan määrän rahayksikköjä. Rahaerät ovat edelleen vaihdettavissa samaan määrään valuuttaa ajan myötä. Esimerkkejä rahallisista eristä ovat:

  • Käteinen raha

  • Kaupaksikäyvät arvopaperit

  • Myyntisaamiset

  • Ostovelat

  • Maksettavat myyntiverot

  • Maksettavat setelit

Kun rahavaroja pidetään hallussa, niiden ostovoima pyrkii laskemaan, kun inflaatio vähentää niiden arvoa. Vastaavasti kun rahallisia velkoja pidetään, niiden ostovoima kasvaa, koska ne voidaan maksaa rahoilla, joiden arvo on laskenut inflaation vaikutusten vuoksi.

Ei-monetaariset erät ovat yleensä muunnettavissa vaihteleviksi rahamääriksi, jotka perustuvat kysynnän ja tarjonnan muutoksiin ja vanhentumiseen. Esimerkiksi rahamääräinen erä, kuten talletustodistus, voidaan vaihtaa 1000 dollariin, kun taas ajoneuvon arvo todennäköisesti vähenee ajan myötä ikääntyessään.