Rahoittaa

Käännösriski

Translaatioriski on tappioiden syntymisen riski, kun valuuttakursseissa tapahtuu kielteisiä muutoksia. Käännösriski voi syntyä, kun yrityksen on maksettava toimittajalle toisessa valuutassa, saatava maksu eri valuutassa olevalta asiakkaalta tai omistamalla ulkomaisessa valuutassa olevia varoja. Käännösriski voi olla suuri huolenaihe organisaatioille, joilla on laaja kansainvälinen toiminta. Yritys, joka haluaa vähentää translaatioriskiään, voi harjoittaa suojaustoimia.