Rahoittaa

Ylhäältä alaspäin suuntautuva lähestymistapa tarkastukseen

Ylhäältä alas -menetelmää käytetään valitsemaan testattavat tarkastukset taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan tarkastuksessa. Tämän lähestymistavan mukaisesti tilintarkastaja saa käsityksen taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan kokonaisriskeistä. Tämän toiminnan jälkeen tilintarkastaja tarkastelee sitten yhteisötason valvontaa keskittyen merkittäviin tileihin ja tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin sekä niiden asiaankuuluviin väitteisiin. Entiteettitason hallinta sisältää seuraavat:

  • Ohjausympäristöön liittyvät säätimet

  • Hallinnan hallinta ohitetaan

  • Yhteisön riskinarviointiprosessi

  • Keskitetty käsittely ja valvonta

  • Ohjaimet toiminnan tulosten seuraamiseksi

  • Valvonta muiden valvontatoimien (kuten sisäisen tarkastuksen henkilöstön toiminnan) valvomiseksi

  • Valvonta kauden lopun taloudellisessa raportointiprosessissa

  • Politiikat, jotka koskevat merkittäviä liiketoiminnan valvontaa ja riskienhallintakäytäntöjä

Tätä lähestymistapaa noudattaen tilintarkastajan huomio kohdistuu niihin tileihin, tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin ja väitteisiin, joilla on kohtuullinen mahdollisuus vääristää olennaisesti tilinpäätöspaketissa.

Tämän jälkeen tilintarkastaja varmistaa, että hän ymmärtää organisaation prosesseihin liittyvät riskit. Näiden tietojen perusteella tilintarkastaja valitsee sitten testitarkastukset, jotka käsittelevät arvioitua väärinkäytösten riskiä. Tämä lähestymistapa tilintarkastukseen ei välttämättä näytä tarkkaa tilintarkastajan käyttämää työjärjestystä. Tilintarkastajan saattaa olla tehokkaampaa suorittaa tarkastusprosessit eri järjestyksessä.