Rahoittaa

Lähetysmaksu

Viitemaksu on maksu, joka suoritetaan kolmannelle osapuolelle vastineeksi maksajan palveluiden suosittelemisesta tai asiakkaiden lähettämisestä sille. Tämä maksu maksetaan esimerkiksi silloin, kun tilintarkastaja suosittelee asiakkaalle toista osapuolta erilaisista palveluista, kuten verotuksesta tai lakityöstä, ja asianomainen osapuoli maksaa tilintarkastajalle palkkion käyttöönotosta.

Eri käytännesäännöt antavat vaihtelevia mielipiteitä tästä asiasta; vähimmäisvaatimus on, että nämä palkkiot ilmoitetaan asiakkaalle, kun taas jotkut valtion kirjanpitolautakunnat valtuuttavat, että lähetysmaksuja ei voida hyväksyä lainkaan.