Rahoittaa

Hintakaton määritelmä

Hintakatto on korkeimman mahdollisen hinnan yläraja. Tämän enimmäismäärän asettaa julkisyhteisö, jotta välttämättömät tavarat ja palvelut saataisiin pienituloisten henkilöiden saataville. Esimerkiksi hallitus voi asettaa hintakaton asuntokiinteistöille sen rajojen sisällä tai tietyille välttämättömiksi katsotuille elintarvikkeille. Katon asettamisen tarkoituksena on pitää hinnat kohtuullisina pienituloisten kuluttajien kannalta.

Hintakaton yleinen sivuvaikutus on, että tarjonta laskee siten, että kattoon kuuluvista tavaroista tai palveluista on pulaa. Tämä luo keinotekoisen epätasapainon kysynnän ja tarjonnan välillä, mikä voi lopulta tulla niin vakavaksi, että kattoa asettava hallitus pitää tarpeellisena nostaa sallittua enimmäishintaa. Tämä puute johtuu siitä, että hintakatto ei tuota tuottajille riittävää voittoa tuottamaan enemmän valvottavia tavaroita tai palveluja.

Toinen sivuvaikutus on, että kehittyy mustat markkinat, joissa kuluttajat, jotka haluavat maksaa enemmän rahaa kuin pakollinen hinta, saavat laittomasti halutut tavarat tai palvelut korkeammalla hinnalla. Kun hintavalvottujen tuotteiden toimittajat huomaavat voivansa ansaita huomattavasti enemmän pimeillä markkinoilla, heillä on vielä vähemmän taipumusta myydä asetetulla hintakatolla, mikä lisää kysynnän ja tarjonnan epätasapainoa.

Hintakaton toinen tulos on, että myyjät yrittävät kiertää enimmäishintaa perimällä lisämaksuja. He voivat esimerkiksi periä hallinnollisen maksun, käsittelymaksun tai polttoainelisän. Kaikissa näissä tapauksissa tarkoituksena on kasvattaa niiden kokonaistuloja samalla, kun teoreettisesti pysytään lain lain rajoissa. Tämä lähestymistapa on vähemmän räikeästi laiton kuin myynti pimeillä markkinoilla.

Asetetun hintakaton lopputulos on, että myyjät yrittävät säilyttää voittonsa heikentämällä tavaroidensa laatua. Esimerkiksi vuokravalvotulla alueella vuokraaja voisi minimoida kiinteistön kunnossapitoon käytetyn määrän, kun taas leivonnaisen myyjä voi sisällyttää myytäviin tuotteisiin huonolaatuisempia jauhoja.

Lyhyesti sanottuna hintakatto pyrkii asettamaan markkinoille keinotekoisia rajoituksia, joita sekä ostajat että myyjät voivat pyrkiä välttämään.