Rahoittaa

Vakuutusmatemaattinen perusta

Vakuutusmatemaattinen laskentaperuste on menetelmä, jolla lasketaan eläkerahastoon suoritettavien käynnissä olevien määräajoin suoritettavien maksujen määrä. Tämän kirjanpitoperiaatteen mukaan maksujen määrän ja oletettujen sijoitustulojen on oltava vähintään yhtä suuret kuin rahaston eläkkeensaajille suorittamat maksut. Laskelma sisältää useita tekijöitä, mukaan lukien seuraavat:

  • Tuleviin etuuksiin sovellettava diskonttokorko

  • Arvioitu vuosimäärä, jonka työntekijät jatkavat työskentelyä

  • Työntekijöiden palkkojen nousuaste tulevaisuudessa

  • Järjestelyyn kuuluvien varojen tuottoprosentti