Rahoittaa

Suora velan määritelmä

Suora velka on kirjallinen ehdoton lupa maksaa kiinteä summa joko pyynnöstä tai tiettyyn päivämäärään mennessä. Sitä ei voida muuntaa liikkeeseenlaskijan omaksi pääomaksi. Esimerkiksi tyypillinen joukkovelkakirjalaina voidaan luonnehtia suoraksi velaksi, koska sitä ei voida muuntaa liikkeeseenlaskijan osakkeeksi. Sitä vastoin vaihtovelkakirjalainaa ei voida luonnehtia suoraksi velaksi, koska se voidaan muuntaa liikkeeseenlaskijan osakkeeksi.

Suoran velan käsite on erityisen huolestuttava S-yhtiössä, jossa kaikkia velkoja, jotka eivät ole suoria velkoja, voidaan pitää toisena osakelajina. Tällöin yrityksen S-yhtiön vaalit voidaan mitätöidä.