Rahoittaa

Contra pääomatili

Vastaava pääomatili on osakkeenomistajien oman pääoman tili, jolla on negatiivinen saldo. Tämä tarkoittaa, että tilillä on nettomääräinen velkasaldo. Tämä tili vähentää yrityksen hallussa olevan oman pääoman kokonaismäärää. Esimerkkejä vastuunalaisista pääomatileistä ovat:

  • Omat osakkeet (heijastaa summaa, jonka yritys on maksanut ostaakseen osakkeita takaisin sijoittajilta)

  • Omistajan piirustili (näyttää omistajalle maksettujen varojen määrän)