Rahoittaa

Nykyinen suhde

Nykyinen suhde mittaa organisaation kykyä maksaa laskunsa lyhyellä aikavälillä. Se on yleinen mittari yrityksen lyhytaikaisesta likviditeetistä. Analyytikot käyttävät suhdetta päättääkseen, pitäisikö heidän sijoittaa liiketoimintaan vai lainata rahaa yritykseen. Laskettaessa nykyinen suhde jakamalla kaikkien lyhytaikaisten varojen kokonaismäärä kaikkien lyhytaikaisten velkojen kokonaismäärällä. Kaava on:

Lyhytaikaiset varat ÷ lyhytaikaiset velat = lyhytaikainen suhde

Esimerkiksi tavarantoimittaja haluaa oppia Lowry Locomotionin taloudellisesta tilanteesta. Toimittaja laskee Lowryn nykyisen suhteen viimeisten kolmen vuoden aikana: