Rahoittaa

Valvontakehys

Valvontakehys on käsitteellinen perusta organisaation ohjausjoukon muotoilemiselle. Tämän valvontasarjan tarkoituksena on minimoida riski käyttämällä käytäntöjä ja menettelyjä koordinoidusti. Tunnetuin valvontakehys on integroitu kehys, jonka kehitti Treadway-komission sponsorointijärjestöjen komitea (COSO). Tämä kehys määrittelee sisäisen valvonnan prosessiksi, joka on suunniteltu antamaan kohtuullinen varmuus tavoitteiden saavuttamisesta seuraavilla kolmella alalla:

  • Yrityksen toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus

  • Yrityksen taloudellisen raportoinnin luotettavuus

  • Yrityksen noudattaminen sovellettavien lakien ja asetusten kanssa

Kehys sisältää seuraavat yleiset käsitteet:

  • Sisäinen valvonta ei ole itsetarkoitus; pikemminkin se on prosessi, joka on tarkoitettu tukemaan yrityksen vaatimuksia.

  • Sisäiseen valvontaan vaikuttavat yksilöt koko liiketoiminnassa; se ei ole vain joukko käytäntöjä, menettelyjä ja muotoja.

  • Sisäinen valvonta voi tarjota kohtuullisen varmuuden vain organisaation johdolle ja hallitukselle. se ei voi antaa täydellistä varmuutta.

  • Sisäinen valvonta on suunnattu tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen yrityksen sisällä.