Rahoittaa

Budjettikäsikirja

Budjettikäsikirja sisältää joukon ohjeita, jotka osoittavat osastopäälliköille kuinka valmistella budjettinsa tulevaa vuotta varten. Käsikirjan avulla standardoidaan kirjanpito-osastolle laaditut tiedot samalla kun selvitetään aikataulu, jolloin budjettitiedot on tarkoitus toimittaa tarkistettaviksi. Budjettikäsikirjoja käytetään yleisimmin suurissa organisaatioissa, joissa monimutkaisuus on suuri, mikä edellyttää enemmän koordinointia budjettimallin valmistelussa.