Rahoittaa

Kaupallisen tuotannon määritelmä

Kaupallinen tuotanto on alku, jolloin lehto-, hedelmätarha- tai viinitarhantuotanto alkaa tehdä toiminnasta taloudellisesti mahdollista odotettujen hintapisteiden perusteella. Kun monivuotiset kasvit ovat saavuttaneet kaupallisen tuotannon, kaikki viljelykasveihin liittyvät kustannukset (kuten viljelyyn, karsimiseen ja ruiskuttamiseen) veloitetaan suoraan kuluina syntymishetkellä. Ennen tätä ajankohtaa kasvien ostamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset kirjataan Monivuotisten viljelykasvien varoihin. Nämä kulut kirjataan kuluiksi poistoilla, kun myynti alkaa.