Rahoittaa

Käänteinen hankinta

Käänteinen hankinta tapahtuu, kun on olemassa liiketoimintojen yhdistäminen, jossa arvopapereita liikkeeseen laskeva yhteisö on nimetty hankinnan kohteeksi kirjanpitotarkoituksia varten. Tämä järjestely tapahtuu yleensä siten, että yksityinen yritys voi ostaa pienemmän, julkisessa omistuksessa olevan päällystoyrityksen, jolloin muodostuu julkisesti hallittu yhdistetty yksikkö.

Käänteisen hankinnan jälkeen entisen yksityisen yrityksen johto ottaa yhdistetyn liiketoiminnan haltuun ja antaa kaikki julkisesti pidettävät yksiköt odottavat julkisia hakemuksia. Käänteishankinnoissa on otettava huomioon kolme suurta riskiä:

  • Shell-yksikkö voi sisältää dokumentoimattomia velkoja

  • Tuloksena oleva julkinen yhteisö ei ole vielä kerännyt rahaa, kuten olisi tapahtunut alkuperäisen julkisen osakeannin yhteydessä

  • Yhteisön osakkeille ei todennäköisesti tule olemaan suurta markkinaa, mikä vaikeuttaa sijoittajien osakkeiden myyntiä

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi käänteisiä yritysostoja käyttävät yleensä pienemmät organisaatiot, joilla ei ole varaa täyteen listautumisantiin.