Rahoittaa

Osakepalkkiojärjestelmä

Osakepalkkiojärjestelmä on kannustinjärjestelmä, jonka nojalla työntekijöille maksetaan korvauksia työnantajan osakkeiden osakkeilla. Järjestely luokitellaan päteväksi eläkejärjestelyksi, joten siihen sovelletaan vanhuusjärjestelyjä koskevia pakollisia sääntöjä, kuten kielto vetäytyä ennen 59 1/2 vuoden ikää, ja vaadittu vähimmäisjako alkaa 70 1/2 iästä. Ei voida myöskään syrjiä korkeasti palkattuja työntekijöitä.

Järjestely on samanlainen kuin voitonjakosuunnitelma, paitsi että työnantajan maksut järjestelmään eivät välttämättä perustu sen kannattavuuteen. Enimmäispalkkio on 25% kunkin työntekijän vuosipalkasta. Nämä maksut ovat työnantajan verovähennyskelpoisia. Työntekijät voivat hyötyä mistä tahansa osakekurssin noususta, mutta järjestely asettaa heidät myös osakekurssin laskun riskiin - mikä voi olla suuri ongelma, kun suuri osa heidän eläkesäästöistään sijoitetaan yhteen yritykseen.

Liittyvät aiheet

Osakeperusteisen korvauksen kirjanpito

Henkilöstöoppaat