Rahoittaa

Kustannusten määrän kaava

Kustannusmäärän kaavaa käytetään johtamaan tietyillä tuotantomäärillä aiheutuvat kokonaiskustannukset. Kaavasta on hyötyä laskettaessa kokonaiskustannuksia budjetointia varten tai tunnistettaessa likimääräiset voitot tai tappiot, jotka todennäköisesti saavutetaan tietyillä myyntimäärillä. Kustannusten määrän kaava on:

Y = a + bx

Y = kokonaiskustannukset

a = kiinteät kokonaiskustannukset (eli kustannukset, jotka eivät vaihtele suhteessa toimintaan)

b = muuttuvat kustannukset toimintayksikköä kohti; tämä on kustannus, joka tekee vaihtelevat suhteessa aktiivisuuteen

x = aktiivisuusyksiköiden lukumäärä

Esimerkiksi yrityksen kiinteät tuotantokustannukset ovat 1 000 000 dollaria kuukaudessa, ja se myy yhden tuotteen, jonka rakentaminen maksaa 50 dollaria. Jos yritys tuottaa kuukauden aikana 10000 yksikköä, kustannusmäärän kaava osoittaa, että tällä volyymitasolla syntyvät kokonaiskustannukset ovat:

1 000 000 dollaria Kiinteät kustannukset + (50 dollaria / yksikkö x 10000 yksikköä) = 1 500 000 dollaria kokonaiskustannukset

Kustannusten volyymikaavan ensisijainen epäonnistuminen on, että se toimii vain asiaankuuluvalla yksikkömäärien alueella. Tämän alueen ulkopuolella kaavan kiinteät ja muuttuvat kustannukset todennäköisesti muuttuvat. Esimerkiksi:

  • Korkeampi volyymitaso voi edellyttää kustannuksia kiinteämmistä kustannuksista tuotantolinjan kapasiteetin lisäämiseksi tai tuotantotilan laajentamiseksi.

  • Suurempi volyymitaso voi johtaa irtotavarana ostamiseen, jotka vähentävät muuttuvia yksikkökustannuksia.

Siksi asiaankuuluva toiminta-alue on analysoitava huolellisesti kustannusvolyymikaavaa käytettäessä sen selvittämiseksi, onko laskelman tulos pätevä.

Toinen kaavan asia on, että se on liian yksinkertainen. Todellisuudessa tulee olemaan joukko sekakustannuksia, jotka sisältävät sekä kiinteitä että muuttuvia osia, kustannuksia, jotka vaihtelevat kuljettajien mukaan, ja laajan tuotevalikoiman, eikä vain yhtä tuotetyyppiä. Kun otetaan huomioon nämä monimutkaisuudet, kaava voi vaatia huomattavaa mukautusta vastaamaan yrityksen kustannusympäristöä asianmukaisesti.