Rahoittaa

Suojausinstrumentti

Suojausinstrumentti on nimetty rahoitusinstrumentti, jonka käyvän arvon tai siihen liittyvien kassavirtojen tulisi korvata nimettyjen suojattujen erien käyvän arvon tai kassavirran muutokset. A suojattu kohde on omaisuuserä, velka, sitoumus, erittäin todennäköinen liiketoimi tai sijoitus ulkomaiseen yksikköön, joka altistaa yhteisön käyvän arvon tai kassavirran muutoksille ja on määritelty suojattavaksi.