Rahoittaa

Stop-or-go-näytteenotto

Stop-or-go-otanta sisältää jokaisen populaatiosta otetun näytteen arvioinnin sen selvittämiseksi, sopiiko se haluttuun päätelmään. Tilintarkastaja lopettaa otosten arvioinnin heti, kun johtopäätökselle on riittävästi tukea. Jos alkuarviointi ei tue johtopäätöstä, testin tekevä henkilö lisää asteittain otoksen kokoa ja jatkaa testiä yrittäen saavuttaa halutun lopputuloksen, joka tukee haluttua johtopäätöstä. Tämä voi olla tehokas näytteenottotekniikka, koska se minimoi testauksen määrän.